Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.Điện thoại : 0651.3.886.227. Email: ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Trang chủ
English
Website Sở Ngành
VBPQ về lễ tân ngoại giao
Chi tiết >>>
Quyết Định
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
_________
Số: 76/2010/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
__________
Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam
Chi tiết >>>
VBPQ về lễ tân ngoại giao

QUYẾT ĐỊNH

Quy định các đoàn trong nước và khách nước ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Nghị định số 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường...

Chi tiết >>>
VBPQ về lễ tân ngoại giao

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg ngày 27/01/2000

của Thủ tướng Chính phủ Quy định các đoàn trong nước và khách nước

ngoài đến Việt Nam có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 14/2000/QĐ-TTg ngày 27/01/2000 của Thủ tướng...

Chi tiết >>>
VBPQ lễ tân ngoại giao
 
Nghị định số 82/2001/NĐ-CP về nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài
 
Chi tiết >>>
 
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử Sở Ngoại Vụ Tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại : 0651.3.886.227. Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Trưởng ban biên tập : Phạm Thị Anh Thư (Giám đốc) - Bản quyền SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC- Wedsite: Songoaivu.binhphuoc.gov.vn