Tình hình hợp tác quốc tế
Chủ động đón cơ hội từ hiệp định đa phương Tin có hình

Việc tham gia quá trình đàm phán Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) không chỉ mang lại lợi ích kinh tế lớn cho các nước...

Chi tiết >>>
Thủ tướng: Thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hội nhập quốc tế Tin có hình
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa hoạt động hội nhập quốc tế về chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng nhằm tăng cường sự...

Chi tiết >>>
Đột phá trong giải ngân vốn ODA năm 2014 Tin có hình

 Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo, công tác vận động và thu hút nguồn ODA và vốn vay ưu đãi, tổng vốn ODA và vốn vay ưu đãi ký kết năm 2014 đạt hơn 4,362 tỷ USD, gồm hơn 4,16 tỷ USD ODA...


Chi tiết >>>
Đẩy mạnh cải cách TTHC để thu hút đầu tư Tin có hình

 BP - Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Trai đã chỉ đạo như vậy tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015 của Ban quản lý khu kinh tế ngày 14/01.

Phó chủ tịch Trần...

Chi tiết >>>
Toàn tỉnh thu hút 14 dự án đầu tư nước ngoài 

 (CTTĐTBP) - Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2014, toàn tỉnh thu hút được 14 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 92,911 triệu USD, bằng 107,7% về số dự án và bằng 98,2% về số vốn...

Chi tiết >>>