Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.Điện thoại : 0651.3.886.227. Email: ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Trang chủ
English
Website Sở Ngành
Thủ tục hành chính
 Bản in     Gởi bài viết  
4.Thủ tục hành chính

 
Thủ tục. Xin gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp lại hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.
 
a) Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: CBCC,VC, LLVT thuộc diện được sử dụng hộ chiếu ngoại công vụ và hộ chiếu ngoại giao nộp hồ sơ tại Sở Ngoại vụ tỉnh. Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ trong hồ sơ, nếu đầy đủ thì viết phiếu hẹn cho CBCC,VC, LLVT; nếu thiếu thì yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho đầy đủ, hợp lệ;
+ Bước 2: Sở Ngoại vụ chuyển hồ sơ cho Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh/Bộ Ngoại giao đề nghị gia hạn, bổ sung, sửa đổi, cấp lại hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao.
+ Bước 3: Trả kết quả theo phiếu đã hẹn.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 
           a) Hồ sơ làm thủ tục gia hạn hộ chiếu: Trước khi hộ chiếu hết hạn ít nhất 30 ngày, người được cấp hộ chiếu có thể đề nghị gia hạn hộ chiếu, hồ sơ gồm:
- Tờ khai đề nghị gia hạn hộ chiếu (theo mẫu);
- Hộ chiếu cũ;
            b) Hồ sơ làm thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu gồm:
- 01 tờ khai sửa đổi, bổ sung (theo mẫu);
- Hộ chiếu còn giá trị sử dụng;
- 02 ảnh màu 4x 6 (hình mới nhất, chụp thẳng, không đeo kính, nền trắng).
          - Giấy tờ chứng minh lý do yêu cầu sửa đổi, bổ sung hộ chiếu. 
c) Hồ sơ làm thủ tục mất hộ chiếu, gồm:
            - Phải có đơn báo mất (được Cơ quan Công An chứng nhận) để Sở Ngoại vụ thông báo cho các cơ quan  chức năng, sau 15 ngày  mới cấp lại hộ chiếu mới.
            - Cung cấp đầy đủ thông tin của cuốn hộ chiếu bị mất (họ tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp)
            - Làm thủ tục cấp hộ chiếu mới (như hướng dẫn trên ).
            d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Cá nhân.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hộ chiếu.
h) Lệ phí:
+ Lệ phí bổ sung, sửa đổi hộ chiếu : 50.000 VND.
+ Lệ phí gia hạn hộ chiếu: 100.000 VND.
+ Lệ phí cấp lại hộ chiếu do bị hư hỏng hay bị mất: 400.000 VNĐ.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp/gia hạn/ sửa đổi/bổ sung hộ chiếu công vụ và hộ chiếu ngoại giao.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Không)
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.
+ Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 4/2/2008 về việc hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài theo nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.
+ Quyết định số 01/QĐ-LS ngày 25/6/2008 của Cục Lãnh sự về việc ban hành Mẫu tờ khai cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài.
+ Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
 
[Trở về]
 
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử Sở Ngoại Vụ Tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại : 0651.3.886.227. Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Trưởng ban biên tập : Phạm Thị Anh Thư (Giám đốc) - Bản quyền SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC- Wedsite: Songoaivu.binhphuoc.gov.vn