HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN NGOẠI VỤ
 Bản in     Gởi bài viết  
Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước tổ chức lớp “Đào tạo Kĩ năng mềm” Tin có hình
 Hiện nay, ở các cơ quan vẫn chưa chú trọng đến việc đào tạo kỹ năng mềm cho Đoàn viên Thanh niên đồng thời cũng là công chức, viên chức trẻ, khi các công chức, viên chức mới vào làm tại các cơ quan còn thiếu hụt kỹ năng để làm việc như: thuyết trình, giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm…

                                                               

                                                                                                                         Ông Nguyễn Tuấn Giám đốc Sở Ngoại vụ

 Nhận thức được việc đào tạo kỹ năng mềm là một trong những hoạt động quan trọng có tính chất quan trọng đối với Đoàn viên Thanh niên, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước tổ chức lớp “Đào tạo Kĩ năng mềm”  cho Đoàn viên Thanh niên Sở và các Chi đoàn của các cơ quan; Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Chi cục Dân số, Liên minh các Hợp tác xã, Ngân hàng phát triển Bình Phước, nhằm cung cấp cho công chức, viên chức trẻ những kiến thức cơ bản về tâm lý, ứng xử, giao tiếp, giúp công chức chuẩn bị hành trang trong môi trường làm việc, bước vào cuộc sống.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với công chức, viên chức trẻ, bởi ngoài việc tích lũy về kiến thức, công chức, viên chức trẻ các cơ quan cần phải nâng cao kĩ năng làm việc, sống (kĩ năng mềm) của bản thân. Nắm vững kỹ năng mềm không những giúp con đường làm việc của công chức, viên chức trẻ trở nên suôn sẻ, thuận lợi mà còn tạo bước đà cho sự nghiệp thành công của công chức, viên chức sau này.

Sau khi học lớp “Đào tạo kỹ năng mềm” công chức, viên chức các cơ quan sẽ có thêm tự tin, năng động có thể vận dụng những kỹ năng đã được học trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Một số hình ảnh của buổi học:

                                                               

                                                               

                                                               

                                                               

 

                                                                 

                                                                                                         Tuấn Hồng

[Trở về]