Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.Điện thoại : 0651.3.886.227. Email: ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Trang chủ
English
Website Sở Ngành
Giới thiệu chung
 Bản in     Gởi bài viết  
GIỚI THIỆU CHUNG

 
 Giới thiệu chung về Sở Ngoại vụ tỉnh  Bình Phước
 Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 2008, là cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp UBND tỉnh Bình Phước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại tại tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
Sở Ngoại vụ Bình Phước chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện trực tiếp của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.
Ngoại vụ Bình Phước đang từng bước trưởng thành và đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo của tỉnh. Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, công tác tuyên truyền đối ngoại của tỉnh cần được quan tâm chú trọng, đưa Bình Phước xích lại gần hơn nữa với bạn bè quốc tế, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Website Sở Ngoại vụ Bình Phước ra đời sẽ là cầu nối giữa các tỉnh, thành, vùng trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có quan tâm đến Bình Phước.
Đến với website Sở Ngoại vụ Bình Phước quý vị và các bạn sẽ được cập nhật đầy đủ những thông tin chính xác và mới nhất về tình hình đối ngoại của tỉnh, về cơ hội, hợp tác kinh doanh, bạn cũng sẽ được hướng dẫn các thủ tục liên quan đến công tác đối ngoại.
Xin chào mừng Quý vị và các bạn đến với Website Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước! 
 
                                                                                                            -Thanh Phương-
[Trở về]
 
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử Sở Ngoại Vụ Tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: QL 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại : 0651.3.886.227. Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Trưởng ban biên tập : Phạm Thị Anh Thư (Giám đốc) - Bản quyền SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC- Wedsite: Songoaivu.binhphuoc.gov.vn