Giải quyết vụ việc yếu tố nước ngoài
Giải quyết vụ việc nước ngoài 
 Người nước ngoài: khởi tố, tử vong, mất hộ chiếu, tai nạn giao thông, thăm lãnh sự, cấp thẻ thường trú
Chi tiết >>>