Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Lê Duẫn, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.Điện thoại : 0651.3.886.227. Email: ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Trang chủ
English
Website Sở Ngành
Tab lịch làm việc
 Bản in     Gởi bài viết  
Lịch làm việc UBND tỉnh

 
Tuần lễ 21 (từ ngày 23/5 đến ngày 27/5/2011)
 
THỨ HAI (ngày 23/5)
SÁNG
1/ Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Huy Phong, Bùi Văn Thạch làm việc tại trụ sở.
2/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng đi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư trồng xoan chịu hạn của Công ty TNHH Vina Phygen.
Cùng đi: Sở NN&PTNT, Sở TN&MT, Sở KH&ĐT, UBND huyện Bù Đăng, Công ty TNHH Vina Phygen (giao Sở NN&PTNT mời).
Địa điểm: Tập trung tại UBND huyện Bù Đăng lúc 9 giờ 00.
CHIỀU
1/ Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Cùng dự: CVP Nguyễn Văn Khánh, PCV Phạm Thụy Luân.
Địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp E.
2/ Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở NN&PTNT dự Hội nghị trực tuyến về tăng cường quản lý thủy nông và cấp bù thủy lợi phí (Bộ NN&PTNT tổ chức).
Cùng dự: Sở Tài chính, Chi cục Thủy lợi, Công ty khai thác công trình thủy lợi (do Sở NN&PTNT mời).
Địa điểm: 14 giờ 00 tại Chi nhánh Viettel Bình Phước.
THỨ BA (ngày 24/5)
SÁNG
1/ Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu dự họp Thường trực Tỉnh ủy:
- Sở Nội vụ báo cáo nhanh kết quả bầu cử trên địa bàn tỉnh.
- Ban TCTU báo cáo công tác cán bộ; tình hình hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và xem xét kiện toàn Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 
Địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp C, Tỉnh ủy.
2/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi chủ trì:
-7 giờ 30: họp Tổ chỉ đạo thu nợ, chống thất thu thuế trên địa bàn tỉnh (Cục Thuế tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Tổ (các ông Nguyễn Bá Quốc - PCT Cục Thuế tỉnh, Trương Quang Dũng - GĐ CN NHNN tỉnh, Cao Văn The - PCCT CC QLTT tỉnh, Nguyễn Lê Lan - PGĐ Sở Tư pháp, Lê Anh Thúy - TP CSĐTTPKT Công an tỉnh, Đoàn Trung Thành - CV VPUBND tỉnh); GĐ Sở Tài chính, lãnh đạo Sở KH&ĐT, lãnh đạo KBNN tỉnh; VPUB: PCVP Phạm Thụy Luân, Phòng KTTH.
Địa điểm: Phòng họp B.
- 9 giờ 00: nghe các đơn vị báo cáo về tiến độ thực hiện dự án đường Đồng Phú - Bình Dương:
+ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phong Phú báo cáo tiến độ triển khai thi công dự án;
+ Sở GTVT báo cáo hướng tuyến dự án.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, KH&ĐT, GTVT,  NN&PTNT, BQL Khu kinh tế, lãnh đạo UBND huyện Đồng Phú, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phong Phú (giao Sở GTVT mời và yêu cầu Công ty chuẩn bị nội dung báo cáo); VPUB: Phòng KTTH, KTN.
Địa điểm: Phòng họp B.
3/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong chủ trì họp Ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh (Sở GD&ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban chỉ đạo (các ông, bà: Huỳnh Công Khanh - PGĐ Sở GD&ĐT, Trương Văn Phẩm - PGĐ Sở Tài chính, Lê Tiến Hiếu - PGĐ Sở Tư pháp, Trần Hữu Quyền - PGĐ Sở LĐ-TB&XH, Nguyễn Tấn Hưng - PGĐ Sở VH-TT&DL, Quách Ái Đức - PGĐ Sở Y tế, Phan Văn Thảo - PGĐ Đài PTTH tỉnh, Nguyễn Lương Nhân - PTB Dân tộc, Đoàn Thế Nam - PGĐ Sở KH&CN, Nguyễn Song Đoàn - PGĐ Sở TN&MT, Tôn Ngọc Hạnh - Bí thư Tỉnh đoàn, Văn Xuân Góp - PCT Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ma Ly Phước - PCT UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Văn Rồi - PCT LĐLĐ tỉnh, Lương Thị Diệu - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh); VPUB: Phòng VX.
Địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp D.
4/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng chủ trì họp thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại xã Minh Đức, huyện Hớn Quản do Công ty cổ phần khai khoáng và phát triển Rạng Đông làm chủ đầu tư (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản tỉnh (các ông Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT, Lê Văn Uy - GĐ Sở Công Thương, Nguyễn Thanh Bình - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Văn Quảng - CV Phòng KTKT Sở Xây dựng, Nguyễn Văn Biện - PTP TNKS Sở TN&MT, các nhà phản biện: giao Sở TN&MT mời), đại diện UBND huyện Hớn Quản; VPUB: Phòng KTN.
Địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp C.
5/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Thạch chủ trì họp nghe báo cáo về công tác quản lý thị trường, giá cả và các biện pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ trong lĩnh vực thương mại (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Lãnh đạo các sở, ngành: Công Thương, Tài chính, NN&PTNT, Cục Thuế; VPUB: Phòng KTTH.
Địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp E.
6/ Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền:
- Sở Giáo dục và Đào tạo dự Lễ đón nhận bằng công nhận Trường Tiểu học Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
Địa điểm: 7 giờ 30 tại Trường Tiểu học Tân Đồng.
- Sở KH&CN dự Hội thảo công nghệ và trình diễn thiết bị chế biến điều năm 2011 Dự án KC.07.DA13/06-10 (Hiệp hội điều Việt Nam tổ chức).
Địa điểm: 9 giờ 00 tại Chi nhánh Công ty DONAFOODS Đồng Nai, Quốc lộ 1A, thị xã Long Khánh, Đồng nai.
7/ Chủ tịch UBND tỉnh giao lãnh đạo Thanh tra tỉnh và Sở TN&MT cùng Đoàn Đại biểu quốc hội tiếp công dân định kỳ.
Địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng Tiếp công dân.
CHIỀU
1/ Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu chủ trì họp thống nhất hướng xử lý kiến nghị của ông Phạm Kiều Toàn (đại diện cho các hộ), ngụ tại phường Long Thủy, thị xã Phước Long (Sở TN&MT và UBND thị xã Phước Long chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: TAND tỉnh, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Sở Tư pháp, UBND thị xã Phước Long, VPUB: CVP Nguyễn Văn Khánh, Phòng TCD, NC-NV.
Địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp B. 
2/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi làm việc với các ngành chức năng về nguyên nhân chậm giải ngân vốn Trái phiếu Chính phủ, phân khai vốn đầu tư (Sở NN&PTNT, Sở Y tế, Sở GTVT, Sở GD&ĐT, BQL Khu kinh tế chuẩn bị báo cáo tiến độ, hướng xử lý vướng mắc).
Mời họp: Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, KBNN tỉnh, BQL Khu kinh tế, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở GTVT; VPUB: PCVP Phạm Thụy Luân, Phòng KTTH, KTN.
Địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C.
3/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong làm việc tại trụ sở.
4/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng làm việc với Sở TN&MT về tình hình hoạt động của ngành và giải quyết những tồn tại, vướng mắc (Sở TN&MT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Sở TN&MT (lãnh đạo và các đơn vị trực thuộc Sở), Sở KH&ĐT, Sở Tài chính; VPUB: Phòng KTN.
Địa điểm: 13 giờ 30 tại Sở TN&MT.
5/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Thạch chủ trì họp Hội đồng nghiệm thu (lần 2) đề tài Nâng cao năng lực nghiên cứu và giảm nghèo tại cộng đồng nông thôn tỉnh Bình Phước theo phương pháp huy động sự tham gia của người dân (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Thành viên Hội đồng (các ông, bà Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Nguyễn Văn Thỏa - Chủ tịch Hội LH KHKT tỉnh, Ngô Văn Họa - TB VHXH-HĐND tỉnh, Nguyễn Văn Tư - PTB TGTU, Phan Văn Đon - PGĐ Sở NN&PTNT, Trương Văn Phẩm - PGĐ Sở Tài chính, Đoàn Thế Nam - PGĐ Sở KH&CN, Lê Văn Mãi - PGĐ Sở LĐ-TB&XH, Nguyễn Văn Chơ - PCT Hội Nông dân, Nguyễn Ngọc Lai - TP QLKH Sở KH&CN, các nhà khoa học: giao Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng VX.
Địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp D.
THỨ TƯ (ngày 25/5)
SÁNG
1/ Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu tiếp Đoàn cán bộ Tổng cục V do Trung tướng Lê Thanh Bình - Phó Tổng cục trưởng đến thăm và làm việc tại tỉnh.
Cùng dự: GĐ Công an tỉnh, CHT BCHQS tỉnh, CHT BCH BĐBP tỉnh, Trưởng phòng PB11 Công an tỉnh; VPUB: CVP Nguyễn Văn Khánh, Phòng NC-NV.
Địa điểm: 8 giờ 00 tại Phòng khách VIP.
2/ Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Huy Phong dự họp Tổ Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B, Tỉnh ủy.
3/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng chủ trì họp Tổ biên tập Nghị quyết chuyên đề về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng (GĐ Sở KH&ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Tổ biên tập (các ông/bà: Vũ Thành Nam - GĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Văn Tới - GĐ Sở NN&PTNT, Nguyễn Văn Dũng - PTB thường trực BQL khu kinh tế, Nguyễn Hoàng Hùng - GĐ Sở Xây dựng, Phạm Công - GĐ Sở Tài chính, Nguyễn Công Khanh - CT Cục Thống kê, Hồ Văn Hữu - GĐ Sở GTVT, Trần Văn Sang - GĐ Công ty Điện lực Bình Phước, Nguyễn Quang Hòa - TP SX Văn phòng UBND tỉnh, Lê Văn Tuấn - PTPTH Văn phòng Tỉnh ủy).
Địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp B.
4/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Thạch chủ trì họp xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc cung cấp thông tin dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Thành viên Hội đồng (các ông/bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Nguyễn Văn Tới - GĐ Sở NN&PTNT, Nguyễn Văn Tư - PTB TGTU, Trương Văn Phẩm - PGĐ Sở Tài chính, Lê Đăng Nhật - PGĐ Sở TN&MT, Nguyễn Phú Quới - CCT Chi cục Kiểm lâm, Nguyễn Ngọc Lai - TP QLKH Sở KH&CN, các nhà khoa học: giao Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng VX.
Địa điểm: 8 giờ 30 tại Phòng họp D.
5/ Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo Công an tỉnh dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị do BTV Huyện ủy Hớn Quản tổ chức.
Địa điểm: 7 giờ 30 tại Hội trường huyện Hớn Quản.
CHIỀU
1/ Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng nghe Sở NN&PTNT báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1071/UBND-TH ngày 22/4/2011.
Mời họp: Đại diện lãnh đạo: Sở NN&PTNT, Thanh tra tỉnh, Sở TN&MT, Công an tỉnh, UBND huyện Đồng Phú, Công ty cao su Sông Bé; VPUB: CVP Nguyễn Văn Khánh, Phòng KTN
Địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp E.
2/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi làm việc tại trụ sở.
3/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong chủ trì họp Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại đơn vị bầu cử số 2: Nghe báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử (ông Đinh Văn Tiếng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Phó Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị bầu cử số 02 chuẩn bị nội dung, báo cáo).
Mời họp: Thành viên Ban bầu cử (các ông/bà Đinh Văn Tiếng - Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Vũ Xuân Trường - TP Quản lý CCVC Sở Nội vụ, Phạm Thị Anh Thư - PTP Quản lý CCVC Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND và Trưởng phòng Nội vụ các huyện, thị xã: Đồng Xoài, Phước Long, Bù Gia Mập, Bù Đốp, Bù Đăng) VPUB: Phòng NC-NV.
Địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp B.
4/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Thạch chủ trì họp xem xét tình hình quy hoạch xây dựng hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh (Sở Công Thương chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: Sở Công Thương, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở GTVT, Sở Xây dựng; VPUB: Phòng KTTH.
Địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp C.
5/ Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh chủ trì họp lấy ý kiến góp ý hoàn thiện quy trình hệ thống thông tin quản lý lưu trú tỉnh Bình Phước (đợt 2).
Mời họp: Theo Công văn số 373/VPUBND-TTTH-CB ngày 17/5/2011.
Địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D.
THỨ NĂM (ngày 26/5)
SÁNG
1/ Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu tiếp, làm việc Ban Tổ chức Chương trình Khởi nghiệp (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam) về việc phát động và giao lưu Khởi nghiệp năm 2011 tại Bình Phước.
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Sở KH&ĐT, BQL Khu kinh tế, Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Tỉnh đoàn; VPUB: PCVP Phạm Thụy Luân, Phòng KTTH.
Địa điểm: 9 giờ 00 tại Phòng họp B.
2/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi làm việc tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Hoa Lư cả ngày (BQL Khu kinh tế chuẩn bị nội dung báo cáo)
Mời họp: BQL Khu kinh tế, CHT BCH BĐBP, Cục trưởng Cục Hải quan; VPUB: Phòng KT.
Địa điểm: 8 giờ 00 tại Trạm cửa khẩu Hoa Lư.
3/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong chủ trì họp thông qua kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Phan Anh Trà, giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước (Sở GD&ĐT chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời họp: GĐ Sở GD&ĐT, Thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 2572/QĐ-UBND của UBND tỉnh (các ông/bà: Huỳnh Công Khanh - PGĐ Sở GD&ĐT, Nguyễn Thị Mỹ Quan - Chánh tra Sở GD&ĐT, Đặng Hùng Sơn - PTP GD TX-CN Sở GD&ĐT, Nguyễn Quang Hưng - CV Sở GD&ĐT, Lê Quang Trung - CV Sở GD&ĐT, Nguyễn Thị Thủy - GV Trường CĐCN Cao su, Nguyễn Thị Hiền - GV Trường CĐCN Cao su); VPUB: Phòng VX, TCD.
Địa điểm: 7 giờ 30 tại Phòng họp C.
4/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng dự Lễ mittinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về nước sạch và VSMT, kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Năm Quốc tế về rừng 2011 và phát động phong trào trồng cây nhân dân năm 2011 trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Theo Thư mời số 06/TM-UBND ngày 18/5/2011; VPUB: Phòng KTN.
Địa điểm: 7 giờ 00 tại Công viên thị xã Bình Long.
5/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Thạch dự Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giữa Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2006-2010 và ký kết giai đoạn 2011-2015 (VPUB: Phòng VX cùng dự).
Địa điểm: 8 giờ 00 tại Sở KH&CN.
CHIỀU
1/ Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng chủ trì họp Ban chỉ đạo nông thôn mới: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Kế hoạch triển khai chương trình MTQG nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Sở NN&PTNT chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Thành viên Ban Chỉ đạo (GĐ Sở NN&PTNT, GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Tài chính, GĐ Sở Công Thương, Trưởng ban Dân tộc, GĐ Sở GD&ĐT, GĐ Sở TT-TT, GĐ CN NHNN tỉnh, PGĐ Sở Xây dựng Huỳnh Thanh Dũng, PGĐ Sở LĐ-TB&XH Lê Văn Mãi, PGĐ Sở Nội vụ Vũ Đức Sơn, PGĐ Sở Y tế Nguyễn Đồng Thông, PGĐ Sở TN&MT Lê Đăng Nhật, PGĐ Sở GTVT Nguyễn Quốc Hiệp, PGĐ Sở VH-TT&DL Lê Văn Quang, PGĐ Công an tỉnh Phạm Văn Bé, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, PCT UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Liên, PCT Hội Nông dân Nguyễn Văn Chơ, PCT Hội LHPN Huỳnh Thị Hằng); VPUB: CVP Nguyễn Văn Khánh, Phòng KTN.
Địa điểm: 13 giờ 30 tại Phòng họp D.
2/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong làm việc tại trụ sở.
3/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Thạch chủ trì họp xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học “Mục tiêu và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế mậu biên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” (Sở KH&CN chuẩn bị nội dung).
Mời họp: Thành viên Hội đồng (các ông/bà: Trần Văn Vân - GĐ Sở KH&CN, Nguyễn Quang Cánh - PGĐ Sở Công Thương, Nguyễn Văn Tư - PTB TGTU, Trương Văn Phẩm - PGĐ Sở Tài chính, Phan Văn Quý - PGĐ Sở KH&ĐT, Nguyễn Văn Dũng - PTB TT BQL Khu kinh tế,   Nguyễn Ngọc Lai - TP QLKH Sở KH&CN, các nhà khoa học: giao Sở KH&CN mời); VPUB: Phòng VX.
Địa điểm: 14 giờ 00 tại Phòng họp C.
THỨ SÁU (ngày 27/5)
SÁNG
1/ Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng dự Lễ khởi công xây dựng Trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập (VPUB: Phòng KTN cùng dự).
Địa điểm: 7 giờ 30 tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập.
2/ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Lợi đi công tác nước ngoài (đến hết ngày 07/6/2011).
3/ Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong, Bùi Văn Thạch dự kỳ họp thứ VIII - họp UB Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 (Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung báo cáo).
Mời dự: Thành viên Ủy ban bầu cử (các ông/bà: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng Ban TGTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban TCTU, CHT BCHQS tỉnh, GĐ Công an tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, GĐ Sở KH&ĐT, GĐ Sở Nội vụ, GĐ Sở Tư pháp, GĐ Sở VH-TT&DL, GĐ Đài PT&TH, GĐ Sở TT&TT, CHT BCH BĐBP, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Cục trưởng Cục Thống kê, GĐ Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng, Phó TB TCTU Hà Văn Thành, PCT UBMTTQVN tỉnh Ma Ly Phước, PGĐ Công an tỉnh Huỳnh Văn Sách, PCT UBMTTQVN tỉnh Đinh Văn Tiếng, PGĐ Sở Nội vụ Vũ Đức Sơn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lý Trọng Nhân).
Địa điểm: 8 giờ 00 tại Sở Nội vụ.
CHIỀU
1/ Chủ tịch Chủ tịch UBND tỉnh Trương Tấn Thiệu, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong, Phạm Văn Tòng, Bùi Văn Thạch làm việc tại trụ sở.

* Lưu ý: các sở, ngành, đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung cuộc họp gửi tài liệu cho người chủ trì trước tối thiểu 01 ngày.              

[Trở về]
 
Unicode | Góp ý
Trang tin điện tử Sở Ngoại Vụ Tỉnh Bình Phước
Địa chỉ: Đường Lê Duần,phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Điện thoại : 0651.3.886.227. Email:ngoaivubinhphuoc@gmail.com
Trưởng ban biên tập : Nguyễn Tuấn (Giám đốc) - Bản quyền SỞ NGOẠI VỤ TỈNH BÌNH PHƯỚC- Wedsite: Songoaivu.binhphuoc.gov.vn